Kefalet Ve Kefalete Eşin Rızası

Başkasının borcunu ödemeyi taahhüt etmek genel anlamını içeren kefalet adi kefalet ve müteselsil kefalet olmak üzere iki türlüdür. Kefil, bir alacak borç ilişkisinde alacaklıya karşı borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde sorumlu olan kişidir. Biraz daha güncel anlatımla borçlu borcunu ödemezse ben öderim, diyen kişidir. Dolayısıyla kefillik beyanı ile, alacaklı, borçlu ve kefilin dahil olduğu bir…

Konut Ve Çatılı İşyerlerini Gerekçesiz Tahliye

Yeni Borçlar Yasamız gereğince kira sözleşmelerinde belirlenen sürenin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunulmamış ise kira süresi bir yıl için uzatılmış sayılmaktadır.  Kira sözleşmesi uzatılmayacaksa sözleşmenin bitiminden onbeş gün önce yapılacak bildirimde yasanın kabul ettiği fesih gerekçelerinden biri de bulunmalı ve belirtilmelidir. Genel kuralımız bir kira sözleşmesinin süresinin bitmiş olması tahliye nedeni yapılamayacağıdır.…

Borçlar Kanunu 10 Yıllık Kira

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi I. Bildirim yoluyla Madde 0347 : 1. Genel olarak Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık…