İş Yerinde Geçirilen Kalp Krizi Ve İş Kazası

İşyerinde ve işin yapılması esnasında meydana gelen,  çalışanı bedenen ve ruhen zarara uğratan olaylar iş kazasıdır. Dikkat edilirse iş kazası tanımında fiziki kazalardan değil olaylardan söz edilmektedir. Dolayısıyla fiziki kazalar dışında bazı olaylar da iş kazası sayılabilecektir. Öyleyse, bir olay olarak düşünülebilen kalp krizi iş kazası sayılacak mıdır? Yargıtay son zamanlardaki içtihatlarında iş yerinde geçirilen…

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

İşveren olmak çalışanına sağlıklı bir ortamda görevini yapacak koşulları sağlamak ve yapılan işin ücretini ödemekle bitmemektedir. İşin yapılması esnasında işçinin kendisine ve başkalarına zarar vermesini önlemek de işverenin sorumluluğu kapsamındadır. Çalışanın işini yaparken başkalarına zarar vermesi halinde, zarar görene karşı işveren sorumludur. Hukuk düzenimiz işverenin sorumluluğunu “adam çalıştıranın sorumluluğu” olarak düzenler ve bu bir “kusursuz…