Ticaret Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Şirket Danışmanlığı
 • Şirket Birleşme ve Bölünme
 • Sözleşmeler hazırlama, inceleme
İş Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku
Ceza Hukuku
Sağlık Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Aile ve Şahsın Hukuku
   • Boşanma davaları
   • Mal rejiminden kaynaklanan davalar
   • Nafaka davaları
   • Velayet, vesayet, kayyım davaları
Miras Hukuku
Ceza Hukuku
İcra Hukuku ve takipleri
Vergi Hukuku
Marka ve Patent Hukuku