Mirasın Reddi Halinde Emekli Aylığı Alınması

Ölüm ile ölen kişiye ait olan tüm mal, hak, alacak ve borçlar toplamı mirasçılara geçer. Mirasçıların kimler olduğunu ve miras hisselerini gösteren veraset belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle miras hakkına sahip olmuşlardır.  Mirasçılar ölenin borçlarının çokluğu gibi objektif sebeplerle veya kişisel nedenlerle de miras haklarını kullanmak istemeyebilirler. Bu durum hukukumuzda mirasın reddi olarak adlandırılır. Mirasın…

Konut Ve Çatılı İşyerlerini Gerekçesiz Tahliye

Yeni Borçlar Yasamız gereğince kira sözleşmelerinde belirlenen sürenin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunulmamış ise kira süresi bir yıl için uzatılmış sayılmaktadır.  Kira sözleşmesi uzatılmayacaksa sözleşmenin bitiminden onbeş gün önce yapılacak bildirimde yasanın kabul ettiği fesih gerekçelerinden biri de bulunmalı ve belirtilmelidir. Genel kuralımız bir kira sözleşmesinin süresinin bitmiş olması tahliye nedeni yapılamayacağıdır.…

Borçlar Kanunu 10 Yıllık Kira

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi I. Bildirim yoluyla Madde 0347 : 1. Genel olarak Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık…