Konut Ve Çatılı İşyerlerini Gerekçesiz Tahliye

Yeni Borçlar Yasamız gereğince kira sözleşmelerinde belirlenen sürenin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunulmamış ise kira süresi bir yıl için uzatılmış sayılmaktadır.  Kira sözleşmesi uzatılmayacaksa sözleşmenin bitiminden onbeş gün önce yapılacak bildirimde yasanın kabul ettiği fesih gerekçelerinden biri de bulunmalı ve belirtilmelidir. Genel kuralımız bir kira sözleşmesinin süresinin bitmiş olması tahliye nedeni yapılamayacağıdır.…