Çalışma Alanları

Birleşme ve Devralmalar

Yerli ve yabancı müvekkillerimize şirket pay alım ve pay devri işlemlerinde hukuki danışmanlık sunuyoruz. Halka açık şirketler dahil olmak üzere şirketlerin birleşme işlemlerinde, ortaklık ilişkilerinin düzenlenmesinde ve yatırımların sonlandırılmasında (çıkış işlemleri) destek sağlıyoruz.
Hisse alım işlemlerinde, sürecin başından sonuna kadar müvekkillerimize destek veriyoruz. Sürecin sağlıklı, hızlı ve doğru sonuçlanması için tecrübe ve özverimizi ortaya koyuyoruz. Uzmanlığımız pay devir sürecinin aşağıdakiler dahil her aşamasını kapsıyor:
  • Hukuki inceleme ve tespit (due diligence),
  • Bağlayıcı olmayan ve bağlayıcı teklif süreçleri,
  • Pay alım sözleşmesi hazırlanması ve müzakeresi,
  • Pay sahipleri sözleşmesi hazırlanması ve müzakeresi,
  • Devirle ilgili bildirim ve izin yükümlülükleri,
  • Kapanış işlemleri,
  • Kapanış sonrası işlemler.

Ekibimiz birleşme işlemlerinde hukuki belgelerin hazırlanması; tescil, vergi ve muhasebe boyutlarının koordinasyonu dahil olmak üzere tüm sürecin planlaması ve yönetimi konusunda müvekkillerimize destek vermektedir. Avukatlarımız, devralma yoluyla birleşme, yeni kuruluş yoluyla birleşme, ortaklıktan çıkarmalı birleşme, kolaylaştırılmış birleşme ve halka açık ortaklıkların taraf olduğu birleşmeler konusunda deneyim sahibidir.