Çalışma Alanları

Servet Yönetimi ve Miras Hukuku

Müvekkillerimize servet yönetimi ve miras planlaması konularında danışmanlık veriyoruz. Ayrıca miras hukukuna giren her türlü uyuşmazlık ve dava işlerinde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.
Müvekkillerimizin mal varlıklarının yönetimi, planlaması, vefat sonrası planlamalarının yapılması, mirasçılar arasındaki rejimin düzenlenmesi gibi miras hukukuna giren konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda planlama ve intikal süreçlerinin vergi boyutunu yönetmek için vergi uzmanı iş ortaklarımız ile birlikte çalışıyoruz. Aşağıdaki süreçlerde titizlik ve mahremiyet içerisinde müvekkillerimize destek sunuyoruz:
 • Servet yönetim planı hazırlanması
 • Aile mal varlığı yönetimi planı yapılması
 • Mal varlığı intikalleri ve ayrıştırması,
 • Şirketleşme, vakıf ve dernek kuruluşları, mal varlığının doğru yerlere kanalize edilmesi,
 • Aile anayasası hazırlanması,
 • Pay sahipleri sözleşmesi hazırlanması,
 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması.
Miras hukukuna giren süreç ve konularda müvekkillerimizi temsil ediyor ve avukatlık hizmetleri veriyoruz. Yargı makamları nezdinde gerçekleştirilecek işlemlerde müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Aşağıdakiler dahil olmak üzere miras hukukuna giren her türlü konuda hizmet veriyoruz:
 • Veraset ilamı alınması,
 • Mirasın reddi, mirasçılıktan çıkarma ve mirastan feragat,
 • Saklı paya ilişkin davalar (tenkis),
 • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyet, miras sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi) iptali,
 • Terekenin tespiti, yönetilmesi ve korunması ile ilgili işlemler,
 • Terekenin paylaşılması ve intikali,
 • Ortaklığın giderilmesi.