Çalışma Alanları

Gayrimenkul Hukuku

Ekibimiz, gayrimenkul hukukuna dokunan her alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Gayrimenkul sektöründe geliştiriciler, yatırımcılar, müteahhitler, arsa / mal sahipleri ve yabancı yatırımcıları dahil olmak üzere tüm paydaşları temsil ediyoruz. AVM, perakende, spor kulüpleri, otel yatırımları, organize sanayi bölgeleri, sanayi ve üretim sektörü, veri merkezleri, lojistik, antrepo ve depolama gibi pek çok sektörün gayrimenkul ile ilişkili işlem ve uyuşmazlıklarında tecrübe sahibiyiz.

Avukatlarımız taşınmaz alım ve satımı, ayni hak tesis ve terkinleri, arsa / proje geliştirme, imar ve ruhsatlandırma, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu), elatmanın önlenmesi (men-i müdahale), kentsel dönüşüm, hasılat paylaşımı, arsa payı / kat karşılığı inşaat işleri, turizm ve orman mevzuatı altındaki yatırımlar dahil olmak üzere gayrimenkule ilişkin her alanda müvekkillerimize hizmet vermektedir. Ekibimiz ayrıca gayrimenkul hukuku ve sermaye piyasası hukukunun kesişim noktasında bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluş, faaliyet ve işlemleri konusunda hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Taşınmaz kira sözleşme ve uyuşmazlıklarında müvekkilerimize avukatlık hizmeti veriyoruz. AVM kiraları, fabrika, ofis ve konut kiraları, OSB içi kiralamalar, ısmarlama inşaat ve kira sözleşmeleri (build-to-suit), kira tespit, tahliye ve kiracılık sıfatının tespiti davaları, kamu idarelerinin taraf olduğu kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar dahil olmak üzere kira hukukunun her alanında müvekkillerimizi temsil ediyor ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.