Çalışma Alanları

Sağlık Hukuku

Tıp hukukuna giren iş ve uyuşmazlıklarda hastane, doktor ve hastalara avukatlık hizmet veriyoruz.
Büromuz, tıbbi müdahale süreçleri, hasta hakları, hastane ve hekim yükümlülükleri, hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişkiler ve malpraktis davaları alanında deneyim sahibidir. Av. M. Tülin Kavasoğlu’nun organ nakli hakkındaki çalışmaları, ilgili alanı düzenleyen mevzuatın çıkarılmasında referans alınan akademik çalışmalardandır.