Çalışma Alanları

İnşaat Hukuku

Avukatlarımız inşaat hukuku ile ilgili işlem ve uyuşmazlıklarda senelerdir hem yüklenici, hem de iş sahibi tarafında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.
Ekibimiz eser sözleşmesi şemsiyesi altında, inşaat, yüklenici ve altyüklenici sözleşmelerinin düzenlenmesi ve inşaat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda deneyim sahibidir. Avukatlarımız ekseriyetle aşağıdaki konularda müvekkillerimize destek vermektedir.
  • Altyapı projeleri
  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve kentsel dönüşüm,
  • Arsa payı karşılığı inşaat, kar karşılığı inşaat, hasılat paylaşımı karşılığı inşaat işleri,
  • EPC (Mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri)
  • FIDIC Sözleşmeleri
  • İnşaat ve kira karma tipli sözleşmeler
  • Ayıplı gayrimenkul imalatından kaynaklanan uyuşmazlıklar