37 yıllık tecrübemizle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Ortaklarımızın oluşturduğu mesleki güç birliği prensipli, araştırmacı, çözüm odaklı, sürekli eğitimi temel alan çalışma kuralları ile geliştirilmekte, iş bölümü ve katılımcı meslek mensupları ile pekiştirilmektedir.

30 yılı aşan özverili çalışma ve idealist anlayış sonucu büromuz Türkiye genelinde çalışma alanına ulaşmıştır.
Uzmanlaştığımız Çalışma Alanları
Makaleler
Hakların Yaşlanması... Zamanaşımı
Yeni bir yıl geldi. Zaman hızla akıyor. Akıp giden zamanın yaşlandırıcı etkisi canlılar üzerinde çok net görülür. Yaşlanma biraz da budur: Zamanın aşındırması…
Daha Fazla
Son Makaleler
Yeni Yıl
Çalışanlar Açısından İşyerinin Devri
Yaşam Hakkı ve Evrensel Hukuk
Yabancı Mahkemede Boşanma ve Mal Paylaşım Davaları Zamanaşımı
Uzaktan Çalışma
Uzaktan Çalışma Sürecine İlişkin Belirsizlikler
Uyuşmazlıklara Barışçıl Çözüm Yolu Arabuluculuk
Uyap İşlem Yapma Saati Tarihi YG Kararı
Unutulma Hakkı
Unutulma Hakkı HGK Kararı
Araç Sürücüleri Açısından Sigortacı Sorumluluğu
Trafik Kazaları ve Sorumluluk
Trafik Kazalarında Bilinçli Taksir
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabulucuk
Kamuda Taşeron İşverenlerin Sorumluluğu
Türk Hukukunda Tahkim
Tacirlerin Taraf Olduğu Kira Sözleşmeleri
Yabancı Plakalı Araçların Trafik Sigortası Sorunu
Staj ve Stajyerlerin Hukuki Statüsü
Sosyal Medyada Eski Resimlerin Kaldırılması
SGK Penceresinden İş Kazanlarında İşveren Sorumluluğu
Pert Araç Ayıp Kararı
Özel Okul ve Kurslarda Kayıt İptali ve Ücret İadesi
Özel Hayatın Gizliliği
Özel Hayatın Gizliliği ve Sosyal Medya
Muvazaalı Boşanmaya Dayalı SGK Aylıkları
Mobbing
Mehir Muaccel Muris Muvazası Yg Kararı
Markaların Kullanım Zorunluluğu
Yurtdışı Boşanma ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
Evlilikte Mal Rejimin Sona Erme Zamanı
Maddi Tazminat ve Aktüerya Hesaplamaları
Maaş Haczini Yerine Getirmeme Sonucu Sorumluluk!
Maaş Haciz Yazıları ve Uygulaması
Tüketici Kredisi Borçlunun Vefatı Halinde Kredi Borcundan Sorumluluk
Konkordato Süreci İçinde Ödenmeyen Çeklerden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu
Konkordato Sürecinde Alacaklı Olmak - Soru ve Cevaplar
Konkordato Süreci
Karayolu Seyahatlerinde Taşıyıcı Sorumlulukları ve Koltuk Sigortası
Kısmi Süreli Çalışma Mevzuat
Analık İzinleri Sonrasında Kısmi Çalışma
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Kullanımı
İş Yerinde Geçirilen Kalp Krizi ve İş Kazası
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Konut ve Çatılı İşyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi
YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
İş Sözleşmesinin Geçerli Bir Sebebe Dayanması - İşe İade
İş Akdinin Feshinde İşçiden Kaynaklanan Geçerli Nedenler
İş Sözleşmesinin Feshinde İbra
İş Davalarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Çalışanlar Açısından İşyerinin Devri
İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu
Ticaret Şirketlerinde İflasın Ertelenmesi
İbraname - İşçilik Hakları YG Kararı
Evlilikte Kişisel Mallar Hukuk Genel Kurulu Kararı
Konut ve Çatılı İşyerlerini Gerekçesiz Tahliye
Genel İşlem Koşulları
Borç İcrada Nasıl Artar
Hukuken İadesi Gereken Hediyeler
Fatura ve İspat Gücü
Futbol Müsabakalarında Sakatlanma - Hukuki Sorumluluk
Küçüklerin Evlat Edinilmesi
Yasal Mal Rejimi Açısından Dağıtılmayan Kar Payları
Koronavirüs ve Mücbir Sebep
Koronavirüs ve Evden Çalışma
Cep Telefonlarına Gelen Reklam Mesajları
Boşanma Davalarında Maddi Manevi Tazminat
Bankacılık İşlemlerinin Gizliliği
Aydınlatılmış Onam Hukuku
Hukuk Sistemimizde Yeni Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu : Arabuluculuk
Elektronik Ortamda İşlem Yapma Süresi
Evlilikte Kişisel Mallar ve Takılar
Kefalet ve Kefalete Eşin Rızası
Mirasın Reddi Mevzuat
Mirasın Reddi Halinde Emekli Aylığı Alınması
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı
Aile Konutu
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
İkale Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgiler