Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik
Haber

Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik

28.Tem.2021
634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirildi. Değişikler ile:
  • Konaklama ve plaj işletmelerinin tümüne, turizm teşviklerinden faydalanmayacak olsalar dahi, turizm işletmesi belgesi alma yükümlülüğü getirildi;
  • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içerisinde imar plan tekliflerini ilk merci olarak değerlendirme ve uygun bulma yetkisi münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildi;
  • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, özelleştirme kapsam ve programına alma işlemlerinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi verilmesi zorunluluğu getirildi;
  • Turizm alan ve merkezleri dışında kalan orman arazilerinde turizm tesisi için tahsis izni verilmesine dair yetki, Orman Bakanlığı’nın görüşünü almak kaydıyla Turizm Bakanlığı’na verilmişti. Turizm faaliyeti kapsamında eski mevzuat döneminde orman alanları üzerinde yapılan tahsislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devri ve bunun usulleri düzenlendi;
Kamu taşınmazlarının turizm yatırımları için tahsisine dair yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilmiştir.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.