Çalışma Alanları

İş Hukuku

Ekibimiz iş hukukunun tüm alanlarında işveren ve çalışanlara avukatlık hizmeti sunmaktadır.
Avukatlarımız işçilik alacağı davaları ve işe iade davaları, kamuda ve özel sektörde asıl işveren sorumluluk davaları, alt işverene rücu davaları ve işçilik alacağı aktüerya hesaplamaları konularında deneyim sahibidir. Ekibimiz arabuluculuk ve dava süreçleri ile genel iş hukuku danışmanlığı alanlarında müvekkillerimize destek vermektedir.