Çalışma Alanları

Aile ve Şahsın Hukuku

Aile hukuku ve şahsın hukuku ile ilgili işlerde ve uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hizmet veriyoruz.
Avukatlarımız boşanma, mal rejimi anlaşmaları ve tasfiyesi, nafaka, evlat edinme ve vesayet davaları alanında tecrübe sahibidir. Ekibimiz gerçek ve tüzel kişilerin kişiliğinin ve kişilik haklarının korunması ile ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermektedir.