Unutulma Hakkı
Kişisel Verilerin Korunması

Unutulma Hakkı

Günümüzde iletişim araçları ve internet yolu ile her türlü bilgi, olay, dava kısa sürede herkesin ulaşabileceği veriler haline gelmektedir.
Eskiden sadece gazete kağıdında yer alan haberler, artık internet ortamında yıllar sonra rahatlıkla ulaşılabilir halde beklemeyi sürdürmektedir.

Kişilik hakları açısından zaman içinde bu durum son derece rahatsız edici olmaktadır. Kişisel verilerin gizliliği belirli bir zaman diliminde ortadan kalkmış, haber haline dönüşen kişisel veriler haline gelmişse, bu durumun ebediyen sürmesi mümkün olmamalıdır. Ya da bir tarihte paylaşılan bir durum ya da fotoğrafın hep paylaşıma açık kalmasını istenmeyebilir.

Kişisel veriler insanın kendinden veya başkalarından kaynaklanan nedenlerle alenileşmiş olabilir.

Sonradan beraat edilecek bir yargılanma, barışla sonlanacak bir komşu tartışması bir şekilde alenileşmiş olabilir. İnternete ismi yazıldığında bu konularla karşılaşılması insanları mutsuz edecektir. Boşanma davasına ilişkin kavgaları haber olan insanlar sonraki evliliklerinde geçmişin gölgesini görmek istemeyeceklerdir. Hatta çocukları büyüdüğünde geçmişlerine ilişkin her türlü ayrıntıya ulaşmasından rahatsız olacaklardır.

Cinsel tacize uğradığına ilişkin haberlerin internet ortamında kalıcı olması bir kadının bütün yaşamını gölgeleyecektir. O kadının ailesinin tüm fertlerinin bu bilgi nedeni ile fazlasıyla rahatsız olacağı açıktır.

Bir dönem işlerinin bozukluğu nedeni ile haber olan işadamı, bu durumun ulaşılabilir bilgi olarak varlığını sürdürmesinden tabii ki rahatsızlık duyacaktır.

Ayrıldığı nişanlısı ile resimlerinin hep ulaşılabilir şekilde bulunmasını isteyebilecek kimse yoktur.

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Tüm veriler yayımı tarihinde doğru olabilir. Gerçek olabilir. Bu durum sonucu değiştirmeyecektir.

Geçmişlerine takılıp kalmış insanlar, gelişimine değişimine izin verilmeyen toplumları oluşturacaklardır.

Elbette kimse geçmişinin gölgesinde yaşamak istemeyecektir. Herkes hata yapabilir ve herkesin başından kötü şeyler geçebilir. Herkesin geçmişinde bilinmesini istemediği durumlar bulunabilir. Bunlar yaşamın prangaları olmamalıdır.

Bu nedenle unutulmak da kişisel bir haktır. Bu hak Yargıtay kararları ile;
“Üstün bir kamu yararı olmadığı sürece, dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlemesini isteme hakkı”
olarak tanımlanmaktadır.

Unutulma hakkı gereğince insanlar geçmişte yaşadıklarını kontrol edebilecek ve geçmişlerine, anılarına sahip çıkabileceklerdir. Bu hak sayesinde elektronik ortamda yer alan kişisel verilerin, haber, bilgi ve fotoğrafların kaldırılmasını istemek mümkün olacaktır. Kaldırılması istenen verilerin kimin tarafından internet ortamına sunulduğu önem taşımamaktadır. Önemli olan kaldırılması istenen geçmiş bir mahremiyetin, bir kişisel verinin bulunmasıdır.

Bir hakkın varlığı, o hakkın korunmasını ve ihlali halinde yaptırımları gerektirmektedir.
Bu bağlamda unutulma hakkı da ihlaller nedeni ile yargıya başvurma ve tazminat isteme hakkını kapsamaktadır.
Yaşamımız bizimdir. Mahremiyetlerimizin neler olduğunu belirlemek, mahremiyet kavramımızı zaman içinde değiştirmek hakkımızdır.
Yaşamınızı güzelliklerle doldurmanızı dilerim.