Çalışma Alanları

Uluslararası Ticaret ve Nakliye Hukuku

Uluslararası ticaret ve nakliye hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerimize avukatlık hizmetleri veriyoruz.
Avukatlarımız Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), INCOTERMS teslim şekilleri, kara, deniz ve hava taşımacılığı, taşımacılıkta sorumluluk davaları ve sorumluluk sınırları, navlun sözleşmeleri alanlarında tecrübe sahibidir. Büromuz hukuki uyuşmazlıklarda alıcı ve satıcıları, taşıyan, donatan, terminal ve yük sahiplerini temsil etmektedir.

Bunun yanında avukatlarımız, T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan ticaret politikası savunma araçları kapsamında yerli ve yabancı ithalatçıları ve üreticileri anti-damping, sübvansiyon ve ithalatta korunma önlemleri soruşturmalarında temsil etmektedir. Bu alanda geniş tecrübe sahibi olan ekibimiz, üretici ve ithalatçılarla yakın çalışarak teknik veri ve istatistiklerin soruşturma aşamasında hukuken en doğru şekilde dosyaya yansımasını sağlamaktadır.