Araç Sürücüleri Açısından Sigortacı Sorumluluğu
Motorlu Araçlar ve Trafik

Araç Sürücüleri Açısından Sigortacı Sorumluluğu

Karayolları Trafik Kanunu gereğince her araç maliki aracına trafik sigorta poliçesi yaptırmak zorundadır.
Bu poliçeler aracın seyir halinde iken üçüncü kişilere vereceği zararların tazmini için düzenlenir. Sigorta ettiren sürücü trafik sigorta poliçesi açısında üçüncü kişi değildir. Bu durumda aracını kullanırken kaza yapan sigorta ettiren sürücünün kendisine verdiği zararı ne olacaktır?

Öncelikle kaza yapan sürücünün kazadaki kusuruna bakılmalıdır. Eğer kaza yapan sürücü ve kazaya karışan diğer araç sürücüsünün birlikte kusuru varsa, her sürücü diğerinin trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden zararının karşılanmasını isteyecektir. Her bir sigorta şirketi de kendi sigortalısının kusuru oranında karşı taraf sürücüsünün zararını karşılayacaktır. Örneğin iki A ve B plakalı iki araç kaza yapmıştır. A plakalı aracın sürücüsü %25, B plakalı aracın sürücüsü %75 kusurlu bulunmuştur. A plakalı araç sürücüsü kaza nedeni ile kalıcı bedensel zarara uğramıştır. Bu olayda öncelikle kaza nedeni ile A plakalı araç sürücüsünün uğradığı kalıcı bedensel zarar hesaplaması yapılacak ve hesaplanan zararın B plakalı araç sürücüsü kusuruna isabet eden %75’ini B plakalı araç sigorta şirketi ödeyecektir.

Araç sürücüsünün tamamen kusurlu olduğu kazalarda yaralanması ile vefat etmesi hallerinde sigorta şirketinin sorumluluğu aynı değildir.

Kaza yapan araç sürücüsü tamamen kendi kusuru ile kendi bedenine zarar vermiş, yaralanmış ise trafik sigorta poliçesi gereğince kendi sigorta şirketinden zararını talep etmesi mümkün değildir. Çünkü sigortacı açısından sigorta ettiren şoför üçüncü kişi değildir.

Tamamen kendi kusuru ile kaza yapan araç sürücüsünün kazada vefat etmesi halinde ise trafik sigortacısının sorumluluğu doğmaktadır. Örneğin aracını hatalı kullanırken tek taraflı kaza yapan, uçurumdan aşağı yuvarlanan araç sürücüsü vefat etmişse, mirasçıları kaza nedeni ile doğacak maddi zararlarını vefat edenin aracının trafik sigorta şirketinden isteyebilirler. Hatta sigorta ettiren sürücünün alkollü araç kullanırken yaptığı kazada ölmesi halinde bile, ölenin mirasçıları zararlarının tazminini isteyebilirler.

Görüldüğü üzere trafik sigortacısından zarar talep edecek kişilerin kim olduğu ana kriterimizdir. Trafik sigorta poliçesi sigortalı aracın üçüncü kişilere verdiği zararı sigorta ettirmektedir. Sürücüsünün kusuru oranında üçüncü kişilere verilen zararı tazmin etmektedir.

Sürücüler trafik sigorta şirketleri açısından üçüncü kişi değildir. Ancak sürücünün vefatı halinde, “vefat nedeni ile zarar gören sürücü yakınları” sigortacı için üçüncü kişidirler. Kaza nedeni ile bir kusurları da yoktur. Kaza nedeni ile ölen sigortalı araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalmışlardır. Yani maddi zararları vardır. İşte bu maddi zararlarını ölen sürücünün/mirasçılarının trafik sigorta şirketinden isteyebilirler. Trafik poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere sigorta şirketi ölen sürücü mirasçılarının maddi zararından sorumludur.

Ancak trafik sigorta şirketleri manevi zararlardan sorumlu değildir.

Kazasız günler dilerim.