Maaş Haciz Yazıları ve Uygulaması
Usul Hukuku

Maaş Haciz Yazıları ve Uygulaması

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi üzerinden kimlik numarası bilinen icra takip borçlularının halen çalışmakta olduğu yerin isim ve adresine kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Bu nedenle son dönemlerde işyerlerine çalışanlarının ücret ve alacaklarının haczedildiğine ilişkin olarak gelen yazılarda belirgin bir artış vardır.

İşyerlerine gelen maaş haciz yazılarına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine verilecek bir dilekçe ile cevap verilmesi zorunludur. Bu cevapta maaşına haciz uygulanmak istenen kişinin gerçekte iş yerinde çalışıp çalışmadığı açıkça belirtilmelidir. Maaşı üzerine haciz uygulanmak istenen kişi işyerinde çalışmıyorsa 7 günlük süre içinde bu durum icra dairesine bildirilmediği takdirde artık icra dairesine itiraz ile yetinilemeyecek, durumun mahkemede kanıtlanması gerekecektir. Bu ise masraf ve zaman kaybıdır.

Maaşı üzerine haciz uygulanmak istenen kişi işyerinde çalışıyorsa yine aynı 7 günlük süre içinde icra dairesine dilekçe ile durum bildirilecek, ayrıca çalışanın maaş bordrosunu düzenleyen işyeri birimi tarafından her ay maaş haciz yazısında belirtilen şekilde kesintiyi yapılıp icra dairesine yatırılacaktır.

Çalışanın maaşında birden fazla haciz olması halinde geliş tarihlerine göre maaş haciz yazıları sıralanarak uygulanacaktır. Bu noktada uygulama sıkıntılar yaratmaktadır. Çünkü bazı haciz yazıları belirli bir rakam içermekte, bazıları ise “masraf ve işleyecek faiz hariç” ibaresini içermektedir. Belirli rakamı içeren haciz yazıları gereğince, belirlenen bedel ödendiği anda bir sonraki sıradaki haciz işlemi kesintisine geçilecektir. Ancak “masraf ve işleyecek faiz hariç” ibaresi varsa, (maaş üzerine başkaca hacizler gelmiş olsa bile) daha sonra işlemiş faizli tutarın bildirilmesi halinde, bildirilen fark tutarı da ilk gelen yazı ile aynı sırada haciz işlemine tabi tutulacaktır. Daha kısa anlatımla belirli rakam varsa haciz sırası o rakamla sınırlıdır. Ancak işlemiş faiz ve masrafların hariç olduğu belirtiliyorsa bu sıra esnek sıradır ve gelen artışları da içerecektir.

Maaşı üzerinde hacizler bulunan çalışanın işten ayrılması halinde, çalışana ödenmesi gereken iş hukukundan kaynaklanan tazminatların tamamı haczedilecek, başkaca haciz alacağı kalmış ise ilgili icra dairelerine bildirilecektir. Bu bildirim işten ayrılma tarihi, dosyaya sıra gelmediği veya dosya borcunun bitirilemeyeceği, çalışanın işyerinden başkaca hiçbir hak ve alacağı kalmadığı, bildirim tarihinden sonra ödeme yapılamayacağı bilgilerini içermelidir.

İşyerleri muhasebe servislerini fazlaca oyalayan ve icra memuru gibi işlemler yapmak zorunda bırakan bu işlemler ayrıca cezai sorumluluk da getirmektedir. Çünkü gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçtur ve haciz alacaklısının şikayeti ile beyanın gerçeğe uygun olmadığının kanıtlanması halinde icra dairesine bildirim yapan hakkında ceza kararı verilmektedir. Bu noktada anılan suç vekil aracılığı ile işlenemeyeceğinden haciz yazılarına işyeri hukukçuları tarafından cevap verilmesi önem kazanmaktadır.

Esenlikler dilerim.

BAŞSAĞLIĞI
Önceki yazılarımda iş kazaları ve iş kazaları sonucunda talep edilecek tazminatların hesaplama yöntemi olan aktüerya hesaplamaları ve adam çalıştıranın sorumluluğu üzerinde sıkça durmuş ve kazasız günler dilemiştim. Ne yazık ki dileklerim gerçekleşmedi. Soma’da meydana gelen büyük maden kazası hepimizin yüreğini yaktı. Bu büyük iş kazası neticesinde yakınlarını kaybedenlerin acılarını yürekten paylaşarak hepsine ayrı ayrı başsağlığı, vefat edenlere Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.