Yasal Mal Rejimi Açısından Dağıtılmayan Kar Payları
Aile Hukuku

Yasal Mal Rejimi Açısından Dağıtılmayan Kar Payları

2002 yılından önce evlilik içinde eşlerin edindiği tüm mallar kimin adına kayıtlı ise, evlilik sonlanınca da onun malı olmaya devam ederdi. Bu sistem mal ayrılığı sistemi olarak adlandırılmaktaydı. 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Yasamız ise “Edinilmiş Mallara Katılma” sistemini yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir.
Yeni mal rejiminde, evlilik içinde eşlerin çalışması karşılığı gelirleri ile elde ettiği kazançla alınan tüm mallar edinilmiş maldır ve evlilik sonlandığında paylaşıma tabidir.

Evlilik öncesi eşlerin sahibi oldukları mallar ise kişisel maldır, evlilik sonlandığında bu malların paylaşılması istenemez.

Burada bir ayrıntıya dikkat çekilmesi gerekmektedir. Kişisel malın geliri veya bu gelirle alınan mal edinilmiş maldır. Basit örnekle açıklarsak, Evlenmeden önce erkeğin bankada bir miktar birikmiş parası , kadının kirada bir evi vardır. Üç yıl sonra boşandıklarını varsayalım. Evlilik sürecinde bankadaki paranın harcanmamış faizi ile evin kira parasından harcanmamış paralar edinilmiş maldır ve paylaşılmalıdır. Faiz ve kira geliri ile taksiti ödenerek alınan araba da edinilmiş maldır ve paylaşılmalıdır. Faiz ve kira geliri ile tatile gidilmiş ise bu geri istenemez.

Açıklanan sistem, şirket hissedarlığı bağlamında ticari piyasayı da ilgilendirmektedir. Evlenmeden önce eşlerin sahip oldukları şirket hisseleri kişisel mal olsa da, şirket hisselerinin kar payları edinilmiş maldır. Bu durumda evlilik sürecinde, dağıtılmamış kar payları, kar payı karşılığında verilen pay senetleri edinilmiş maldır. Evliliğin sona ermesi halinde bunlardan pay istenebileceği unutulmamalıdır.

Çağımızda evliliklerin kısa sürdüğü ve boşanmaların arttığı inkar edilemez bir gerçektir.Sosyal yapıdaki bu değişimin ticari dokuya etkilerini azaltmak için küçük bir ayrıntıya dikkat çekmek istedim.