Yurtdışı Boşanma ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
Aile Hukuku

Yurtdışı Boşanma ve Mal Rejiminin Tasfiyesi

Medeni Yasamız gereğince evlilikte yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma” sistemidir.
Bu sistemde evlilik içinde edinilen mallar, belli koşullarla paylaşıma tabidir. Sistem evlilik üzerine kurulu olduğu için evliliğin sona ermesi ile mal rejimi de sona erecek ve tasfiyesi istenebilecektir.

Mal rejimi evlilikle olan bağı nedeni ile, evlilik sona erdikten sonra tasfiye edilebilecek sanal bir evlilik ortaklığıdır. Evlilikle birlikte yaşayan evlilik ortaklığı boşanma davası sonucunda verilen kararın kesinleşmesi ile son bulur. Sona erme anı ise boşanma davasının açıldığı tarihtir. Yani boşanma davası açıldıktan sonra edinilen mallar, tasfiyeye girmezler. Elbette, evlilik içinde edinilen malların satışı ile edinilmişlerse hesaba dahil edilecektir.

Mal rejimi tasfiyesine ilişkin davalarda zamanaşımı konusu uzun süre hukukumuzda tartışılmış, sonuçta 10 yıllık zamanaşımı kabul edilmiştir. 10 yıllık zamanaşımının başlangıcı da boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.

Türk Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarında kararın kesinleştiği tarih zamanaşımının başlangıcı olarak alınacaktır. Bu konu açıktır.

Yabancı Mahkemelerce verilen boşanma kararları Türk Mahkemelerince tanıma ve tenfiz edilmeden uygulanamayacaktır. Öyleyse, Yabancı Mahkeme kararının kesinleştiği tarih mi, Yabancı Mahkeme kararının tanınması ve tenfizine ilişkin Türk Mahkemesi kararının kesinleştiği tarih mi esas alınacaktır?

Yabancı Mahkemelerce verilen boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden mal rejiminin tasfiyesini dava etme süresinin başladığı hukukumuzda kabul edilmekte iken, Yargıtay bu davaların zamanaşımı hususunda içtihat değişikliğine gitmiştir.

2015 yılında verilen bir kararla belirtilen bu değişiklik gereğince, yurt dışı boşanma kararları Türk Mahkemelerinde tenfiz edilmeden zamanaşımı işlemeyecektir.

Zamanaşımı Türk Mahkemelerince verilen tenfiz kararının kesinleşmesi ile işlemeye başlayacaktır.

Eski uygulamada Yabancı Mahkeme kararı verilip kesinleştikten yıllar sonra ülkemizde tenfizi isteniyordu. Bu durumda evlilik ülkemizde devam ediyor gözüktüğünden mal rejimi tasfiyesi istenemiyor, bu hak kullanılamadan zamanaşımı süresi geçiriliyordu. İctihat değişikliği bu açıdan haklı ve yerindedir.

Bu durumda Yabancı Mahkeme kararı ile boşananların, Türk Mahkemelerinde verilen tenfiz kararlarını ve kesinleşme tarihlerini yeniden gözden geçirerek mal rejimine ilişkin dava açıp açamayacaklarını kontrol etmelerinde yarar vardır.

Huzurlu günler dilerim.

BAŞARILI NİCE YILLAR EKOMETRE

Bu yazımızda zamanı konu aldık.
Bir de baktık ki Ekometre 15 yaşına gelmiş. Bu süreçte büyümüş, gelişmiş, çoğalmış, yayımcılık, habercilik, ekonomi alanında ben de varım demiş. Başarmış da.
Parçası olmakla gurur duyduğum Sevgili Ekometre… Nice başarılı yıllar diliyorum… Daha da büyüyerek…