35 yıllık tecrübemizle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Ortaklarımızın oluşturduğu mesleki güç birliği prensipli, araştırmacı, çözüm odaklı, sürekli eğitimi temel alan çalışma kuralları ile geliştirilmekte, iş bölümü ve katılımcı meslek mensupları ile pekiştirilmektedir.

30 yılı aşan özverili çalışma ve idealist anlayış sonucu büromuz Türkiye genelinde çalışma alanına ulaşmıştır.
Uzmanlaştığımız Çalışma Alanları
Makaleler
Konut ve Çatılı İşyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi
Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.
Daha Fazla
Son Makaleler
YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
İş Sözleşmesinin Geçerli Bir Sebebe Dayanması - İşe İade
İş Akdinin Feshinde İşçiden Kaynaklanan Geçerli Nedenler
İş Sözleşmesinin Feshinde İbra
İş Davalarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Çalışanlar Açısından İşyerinin Devri
İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu
Ticaret Şirketlerinde İflasın Ertelenmesi
İbraname - İşçilik Hakları YG Kararı
Evlilikte Kişisel Mallar Hukuk Genel Kurulu Kararı
Konut ve Çatılı İşyerlerini Gerekçesiz Tahliye
Genel İşlem Koşulları
Borç İcrada Nasıl Artar
Hukuken İadesi Gereken Hediyeler
Fatura ve İspat Gücü
Futbol Müsabakalarında Sakatlanma - Hukuki Sorumluluk
Küçüklerin Evlat Edinilmesi
Yasal Mal Rejimi Açısından Dağıtılmayan Kar Payları
Koronavirüs ve Mücbir Sebep
Koronavirüs ve Evden Çalışma
Cep Telefonlarına Gelen Reklam Mesajları
Boşanma Davalarında Maddi Manevi Tazminat
Bankacılık İşlemlerinin Gizliliği
Aydınlatılmış Onam Hukuku
Hukuk Sistemimizde Yeni Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu : Arabuluculuk
Elektronik Ortamda İşlem Yapma Süresi
Evlilikte Kişisel Mallar ve Takılar
Kefalet ve Kefalete Eşin Rızası
Mirasın Reddi Mevzuat
Mirasın Reddi Halinde Emekli Aylığı Alınması
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı
Aile Konutu
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
İkale Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgiler